Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

-x2+23x-45=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 349
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 20.840770846135
x2 = 2.1592291538653

P = {20.840770846135; 2.1592291538653}