Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

b2b12=0 b2b12=0  p=1;q=1;r=12 D=q24pr=1241(12)=49 D>0  b1,2=q±D2p=1±492 b1,2=1±72 b1,2=0.5±3.5 b1=4 b2=3   Sucinovy tvar rovnice:  (b4)(b+3)=0 

Textové riešenie:

b2-b-12=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 49
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

b1 = 4
b2 = -3

P = {4; -3}