Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

h2-2h-84=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 340
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

h1 = 10.2195444573
h2 = -8.21954445729

P = {10.2195444573; -8.21954445729}