Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

h24h+20 h24h+20=0  a=1;b=4;c=20 D=b24ac=424120=64 D<0  h1,2=2ab±D=24±64=24±81 h1,2=24±8i h1,2=2±4i h1=2+4i h2=24i   Sucinovy tvar rovnice:  (h24i)(h2+4i)=0 

Textové riešenie:

h2-4h+20=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = -64
D < 0 ... Rovnica má dva rôzne komplexné korene

h1 = 2+4i
h2 = 2-4i

P = {2+4i; 2-4i}