Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

m2=4m+20 m24m20=0  a=1;b=4;c=20 D=b24ac=4241(20)=96 D>0  m1,2=2ab±D=24±96=24±46 m1,2=2±4,898979 m1=6,898979486 m2=2,898979486   Sucinovy tvar rovnice:  (m6,898979486)(m+2,898979486)=0 

Textové riešenie:

m2-4m-20=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 96
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

m1 = 6.8989795
m2 = -2.8989795

P = {6.8989795; -2.8989795}