Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

-q2+2.5q-1=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 2.25
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

q1 = 2
q2 = 0.5

P = {2; 0.5}