Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

r2+1=13/6r r22.167r+1=0  a=1;b=2.167;c=1 D=b24ac=2.1672411=0.6944444444 D>0  r1,2=b±D2a=2.17±0.692 r1,2=1.08333333±0.416666666667 r1=1.5 r2=0.666666666667   Sucinovy tvar rovnice:  (r1.5)(r0.666666666667)=0 

Textové riešenie:

r2-2.16666666667r+1=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 0.6944444444
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

r1 = 1.5
r2 = 0.666666666667

P = {1.5; 0.666666666667}