Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(44, 20) = 22 = 4


44 = 22×11
20 = 22×5
NSD = 22 = 4

44 / 4 = 11

20 / 4 = 5

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 4, 20, 44.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »