Premena centimetrov na yd (yardy), cm na yd.

Koeficientom premeny je 0.0109361329834; teda 1 centimeter = 0.0109361329834 yd (yardov). Inými slovami údaj v cm delíme 91.44 aby sme dostali údaj v yd. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 cm je koľko yd?

cm

Výsledok premeny:

1 cm = 0.01094 yd

1 centimeter je 0.01094 yd (yardov).Zvoliť iné jednotky (dĺžku)