Premena hektometrov na kilometre, hm na km.

Koeficientom premeny je 0.1; teda 1 hektometer = 0.1 kilometra. Inými slovami údaj v hm delíme 10 aby sme dostali údaj v km. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 hm je koľko km?

hm

Výsledok premeny:

1 hm = 0.1 km

1 hektometer je 0.1 kilometra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)