Premena hektometrov na míľe, hm na mile.

Koeficientom premeny je 0.062137119223733; teda 1 hektometer = 0.062137119223733 míľe. Inými slovami údaj v hm delíme 16.09344 aby sme dostali údaj v mile. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 hm je koľko mile?

hm

Výsledok premeny:

1 hm = 0.06214 mile

1 hektometer je 0.06214 míľe.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)