Premena hektometrov na námorné míľe, hm na n mile.

Koeficientom premeny je 0.0539956803456; teda 1 hektometer = 0.0539956803456 námornej míľe. Inými slovami údaj v hm delíme 18.52 aby sme dostali údaj v n mile. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 hm je koľko n mile?

hm

Výsledok premeny:

1 hm = 0.054 n mile

1 hektometer je 0.054 námornej míľe.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)