Premena palcov na decimetre, inch na dm.

Koeficientom premeny je 0.254; teda 1 palec = 0.254 decimetra. Inými slovami údaj v inch delíme 3.93700787402 aby sme dostali údaj v dm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 inch je koľko dm?

inch

Výsledok premeny:

1 inch = 0.254 dm

1 palec je 0.254 decimetra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)