Premena palcov na yd (yardy), inch na yd.

Koeficientom premeny je 0.0277777777778; teda 1 palec = 0.0277777777778 yd (yardov). Inými slovami údaj v inch delíme 36 aby sme dostali údaj v yd. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 inch je koľko yd?

inch

Výsledok premeny:

1 inch = 0.02778 yd

1 palec je 0.02778 yd (yardov).Zvoliť iné jednotky (dĺžku)