Premena kilometrov na hektometre, km na hm.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 kilometer = 10 hektometrov. Inými slovami údaj v km násobíme 10 aby sme dostali údaj v hm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 km je koľko hm?

km

Výsledok premeny:

1 km = 10 hm

1 kilometer je 10 hektometrov.



Zvoliť iné jednotky (dĺžku)