Premena kilometrov na míľe, km na mile.

Koeficientom premeny je 0.621371192237; teda 1 kilometer = 0.621371192237 míľe. Inými slovami údaj v km delíme 1.609344 aby sme dostali údaj v mile. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 km je koľko mile?

km

Výsledok premeny:

1 km = 0.62137 mile

1 kilometer je 0.62137 míľe.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)