Premena kilometrov na námorné míľe, km na n mile.

Koeficientom premeny je 0.539956803456; teda 1 kilometer = 0.539956803456 námornej míľe. Inými slovami údaj v km delíme 1.852 aby sme dostali údaj v n mile. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 km je koľko n mile?

km

Výsledok premeny:

1 km = 0.53996 n mile

1 kilometer je 0.53996 námornej míľe.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)