Premena mil na milimetre, mil na mm.

Koeficientom premeny je 0.0254; teda 1 mil = 0.0254 milimetra. Inými slovami údaj v mil delíme 39.3700787402 aby sme dostali údaj v mm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 mil je koľko mm?

mil

Výsledok premeny:

1 mil = 0.0254 mm

1 mil je 0.0254 milimetra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)