Premena míľ na kilometre, mile na km.

Koeficientom premeny je 1.609344; teda 1 míľa = 1.609344 kilometra. Inými slovami údaj v mile násobíme 1.609344 aby sme dostali údaj v km. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 mile je koľko km? alebo premeňte mile na km. Prepočet mile na km.

mile

Výsledok premeny:

1 mile = 1.60934 km

1 míľa je 1.60934 kilometra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)