Premena milimetrov na palce, mm na inch.

Koeficientom premeny je 0.039370078740157; teda 1 milimeter = 0.039370078740157 palca. Inými slovami údaj v mm delíme 25.4 aby sme dostali údaj v inch. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 mm je koľko inch?

mm

Výsledok premeny:

1 mm = 0.03937 inch

1 milimeter je 0.03937 palca.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)