Premena námorných míľ na kilometre, n mile na km.

Koeficientom premeny je 1.852; teda 1 námorná míľa = 1.852 kilometra. Inými slovami údaj v n mile násobíme 1.852 aby sme dostali údaj v km. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 n mile je koľko km?

n mile

Výsledok premeny:

1 n mile = 1.852 km

1 námorná míľa je 1.852 kilometra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)