Premena námorných míľ na míľe, n mile na mile.

Koeficientom premeny je 1.15077944802; teda 1 námorná míľa = 1.15077944802 míľe. Inými slovami údaj v n mile násobíme 1.15077944802 aby sme dostali údaj v mile. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 n mile je koľko mile?

n mile

Výsledok premeny:

1 n mile = 1.15078 mile

1 námorná míľa je 1.15078 míľe.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)