Premena yd (yardov) na centimetre, yd na cm.

Koeficientom premeny je 91.44; teda 1 yd (yard) = 91.44 centimetra. Inými slovami údaj v yd násobíme 91.44 aby sme dostali údaj v cm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 yd je koľko cm?

yd

Výsledok premeny:

1 yd = 91.44 cm

1 yd (yard) je 91.44 centimetra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)