Premena yd (yardov) na decimetre, yd na dm.

Koeficientom premeny je 9.144; teda 1 yd (yard) = 9.144 decimetra. Inými slovami údaj v yd násobíme 9.144 aby sme dostali údaj v dm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 yd je koľko dm?

yd

Výsledok premeny:

1 yd = 9.144 dm

1 yd (yard) je 9.144 decimetra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)