Premena yd (yardov) na palce, yd na inch.

Koeficientom premeny je 36; teda 1 yd (yard) = 36 palcov. Inými slovami údaj v yd násobíme 36 aby sme dostali údaj v inch. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 yd je koľko inch?

yd

Výsledok premeny:

1 yd = 36 inch

1 yd (yard) je 36 palcov.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)