Premena trójskych uncí na dekagramy, Oz na dag.

Koeficientom premeny je 3.11034768; teda 1 trójska unca = 3.11034768 dekagramy. Inými slovami údaj v Oz násobíme 3.11034768 aby sme dostali údaj v dag. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 Oz je koľko dag? alebo premeňte Oz na dag. Prepočet Oz na dag.

Výsledok premeny:

1 Oz = 3.11035 dag

1 trójska unca je 3.11035 dekagramy.


Oz


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)