Premena dekagramov na kilogramy, dag na kg.

Koeficientom premeny je 0.01; teda 1 dekagram = 0.01 kilogramu. Inými slovami údaj v dag delíme 100 aby sme dostali údaj v kg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dag je koľko kg? alebo premeňte dag na kg. Prepočet dag na kg.

Výsledok premeny:

1 dag = 0.01 kg

1 dekagram je 0.01 kilogramu.


dag


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)