Premena kilogramov na dekagramy, kg na dag.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 kilogram = 100 dekagramov. Inými slovami údaj v kg násobíme 100 aby sme dostali údaj v dag. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kg je koľko dag? alebo premeňte kg na dag. Prepočet kg na dag.

Výsledok premeny:

1 kg = 100 dag

1 kilogram je 100 dekagramov.


kg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)