Premena kilogramov na liter na kilogramy na decimeter kubický, kg/l na kg/dm3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 kilogram na liter = 1 kilogram na decimeter kubický. Inými slovami údaj v kg/l násobíme 1 aby sme dostali údaj v kg/dm3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v kg/l je numericky zhodný ako vyjadrený v kg/dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 kg/l je koľko kg/dm3? alebo premeňte kg/l na kg/dm3. Prepočet kg/l na kg/dm3.

Výsledok premeny:

110 kg/l = 110 kg/dm3

110 kilogramov na liter je 110 kilogramov na decimeter kubický.


kg/l
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)


Premeny jednotiek hustoty v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »