Premena jednotiek hustotyHustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Priame premeny jednotiek: t/m3 na kg/dm3; t/m3 na kg/l; t/m3 na g/cm3; kg/m3 na g/l; kg/m3 na g/dm3; kg/dm3 na t/m3; kg/dm3 na kg/l; kg/dm3 na g/cm3; kg/l na t/m3; kg/l na kg/dm3; kg/l na g/cm3; g/l na kg/m3; g/l na g/dm3; g/cm3 na t/m3; g/cm3 na kg/dm3; g/cm3 na kg/l; g/dm3 na kg/m3; g/dm3 na g/l;

Premeny jednotiek hustoty v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »