Přeměna jednotek hustotyHustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Přímé přeměny jednotek: t/m3 na kg/dm3; t/m3 na kg/l; t/m3 na g/cm3; kg/m3 na g/l; kg/m3 na g/dm3; kg/dm3 na t/m3; kg/dm3 na kg/l; kg/dm3 na g/cm3; kg/l na t/m3; kg/l na kg/dm3; kg/l na g/cm3; g/l na kg/m3; g/l na g/dm3; g/cm3 na t/m3; g/cm3 na kg/dm3; g/cm3 na kg/l; g/dm3 na kg/m3; g/dm3 na g/l;

Přeměny jednotek hustoty v slovních úloháchslovní úlohy - více »