Premena ton na meter kubický na gramy na centimeter kubický, t/m3 na g/cm3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 tona na meter kubický = 1 gram na centimeter kubický. Inými slovami údaj v t/m3 násobíme 1 aby sme dostali údaj v g/cm3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v t/m3 je numericky zhodný ako vyjadrený v g/cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 t/m3 je koľko g/cm3? alebo premeňte t/m3 na g/cm3. Prepočet t/m3 na g/cm3.

Výsledok premeny:

110 t/m3 = 110 g/cm3

110 ton na meter kubický je 110 gramov na centimeter kubický.


t/m3
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)


Premeny jednotiek hustoty v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »