Premena gramov na centimeter kubický na kilogramy na decimeter kubický, g/cm3 na kg/dm3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 gram na centimeter kubický = 1 kilogram na decimeter kubický. Inými slovami údaj v g/cm3 násobíme 1 aby sme dostali údaj v kg/dm3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v g/cm3 je numericky zhodný ako vyjadrený v kg/dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 120 g/cm3 je koľko kg/dm3? alebo premeňte g/cm3 na kg/dm3. Prepočet g/cm3 na kg/dm3.

Výsledok premeny:

1 g/cm3 = 1 kg/dm3

1 gram na centimeter kubický je 1 kilogram na decimeter kubický.


g/cm3
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)