Premena gramov na decimeter kubický na gramy na liter, g/dm3 na g/l.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 gram na decimeter kubický = 1 gram na liter. Inými slovami údaj v g/dm3 násobíme 1 aby sme dostali údaj v g/l. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v g/dm3 je numericky zhodný ako vyjadrený v g/l. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 110 g/dm3 je koľko g/l? alebo premeňte g/dm3 na g/l. Prepočet g/dm3 na g/l.

Výsledok premeny:

1 g/dm3 = 1 g/l

1 gram na decimeter kubický je 1 gram na liter.


g/dm3
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)