Premena gramov na liter na gramy na decimeter kubický, g/l na g/dm3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 gram na liter = 1 gram na decimeter kubický. Inými slovami údaj v g/l násobíme 1 aby sme dostali údaj v g/dm3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v g/l je numericky zhodný ako vyjadrený v g/dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 110 g/l je koľko g/dm3? alebo premeňte g/l na g/dm3. Prepočet g/l na g/dm3.

Výsledok premeny:

1 g/l = 1 g/dm3

1 gram na liter je 1 gram na decimeter kubický.


g/l
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)