Premena kilogramov na decimeter kubický na tony na meter kubický, kg/dm3 na t/m3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 kilogram na decimeter kubický = 1 tona na meter kubický. Inými slovami údaj v kg/dm3 násobíme 1 aby sme dostali údaj v t/m3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v kg/dm3 je numericky zhodný ako vyjadrený v t/m3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 110 kg/dm3 je koľko t/m3? alebo premeňte kg/dm3 na t/m3. Prepočet kg/dm3 na t/m3.

Výsledok premeny:

1 kg/dm3 = 1 t/m3

1 kilogram na decimeter kubický je 1 tona na meter kubický.


kg/dm3
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)