Premena kilogramov na meter kubický na gramy na decimeter kubický, kg/m3 na g/dm3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 kilogram na meter kubický = 1 gram na decimeter kubický. Inými slovami údaj v kg/m3 násobíme 1 aby sme dostali údaj v g/dm3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že vložte číslo uvedený v kg/m3 je numericky zhodný ako vyjadrený v g/dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 120 kg/m3 je koľko g/dm3? alebo premeňte kg/m3 na g/dm3. Prepočet kg/m3 na g/dm3.

Výsledok premeny:

1 kg/m3 = 1 g/dm3

1 kilogram na meter kubický je 1 gram na decimeter kubický.


kg/m3
Hustota alebo objemová hmotnosť (merná hmotnosť) (symbol grécke písmeno ró ρ) je fyzikálna veličina, ktorá je podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na meter kubický. Základný definičný vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnosť a V objem.

Zvoliť iné jednotky (vložte číslo)