Premena uzlov na metre za minútu, kt na m/min.

Koeficientom premeny je 30.866666666667; teda 1 uzol = 30.866666666667 metra za minútu. Inými slovami údaj v kt násobíme 30.866666666667 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 kt je koľko m/min? alebo premeňte kt na m/min. Prepočet kt na m/min.

Výsledok premeny:

120 kt = 3704 m/min

120 uzlov je 3704 metrov za minútu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »