Premena kilometrov za hodinu na míle za hodinu, km/h na mph.

Koeficientom premeny je 0.621371192; teda 1 kilometer za hodinu = 0.621371192 míle za hodinu. Inými slovami údaj v km/h delíme 1.6093440006147 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 km/h je koľko mph? alebo premeňte km/h na mph. Prepočet km/h na mph.

Výsledok premeny:

1 km/h = 0.62137 mph

1 kilometer za hodinu je 0.62137 míle za hodinu.


km/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)