Premena uzlov na centimetre za sekundu, kt na cm/s.

Koeficientom premeny je 51.4444444444; teda 1 uzol = 51.4444444444 centimetra za sekundu. Inými slovami údaj v kt násobíme 51.4444444444 aby sme dostali údaj v cm/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kt je koľko cm/s? alebo premeňte kt na cm/s. Prepočet kt na cm/s.

Výsledok premeny:

1 kt = 51.44444 cm/s

1 uzol je 51.44444 centimetra za sekundu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)