Premena uzlov na metre za sekundu, kt na m/s.

Koeficientom premeny je 0.514444444444; teda 1 uzol = 0.514444444444 metra za sekundu. Inými slovami údaj v kt delíme 1.94384449244 aby sme dostali údaj v m/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kt je koľko m/s? alebo premeňte kt na m/s. Prepočet kt na m/s.

Výsledok premeny:

1 kt = 0.51444 m/s

1 uzol je 0.51444 metra za sekundu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)