Premena míľ za hodinu na kilometre za hodinu, mph na km/h.

Koeficientom premeny je 1.60934400061; teda 1 míľa za hodinu = 1.60934400061 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v mph násobíme 1.60934400061 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 mph je koľko km/h? alebo premeňte mph na km/h. Prepočet mph na km/h.

Výsledok premeny:

1 mph = 1.60934 km/h

1 míľa za hodinu je 1.60934 kilometra za hodinu.


mph


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)