Prevod kilometrov za hodinu na uzly, km/h na kt.

Koeficientom prevody je 0.53995680345572; teda 1 kilometer za hodinu = 0.53995680345572 uzla. Inými slovami údaj v km/h delíme 1.852 aby sme dostali údaj v kt. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 80 km/h je koľko kt? alebo premeňte km/h na kt. Prepočet km/h na kt.

km/h

Výsledok prevodu:

1 km/h = 0.53996 kt

1 kilometer za hodinu je 0.53996 uzla.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)