Prevod kilometrov za hodinu na metre za sekundu, km/h na m/s.

Koeficientom prevody je 0.27777777777778; teda 1 kilometer za hodinu = 0.27777777777778 metra za sekundu. Inými slovami údaj v km/h delíme 3.6 aby sme dostali údaj v m/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 km/h je koľko m/s?

km/h

Výsledok prevodu:

1 km/h = 0.27778 m/s

1 kilometer za hodinu je 0.27778 metra za sekundu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)