Prevod kilometrov za hodinu na míle za hodinu, km/h na mph.

Koeficientom prevody je 0.621371192; teda 1 kilometer za hodinu = 0.621371192 míle za hodinu. Inými slovami údaj v km/h delíme 1.60934400061 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 80 km/h je koľko mph? alebo premeňte km/h na mph. Prepočet km/h na mph.

km/h

Výsledok prevodu:

1 km/h = 0.62137 mph

1 kilometer za hodinu je 0.62137 míle za hodinu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)