Prevod metrov za minútu na metre za sekundu, m/min na m/s.

Koeficientom prevody je 0.016666666666667; teda 1 meter za minútu = 0.016666666666667 metra za sekundu. Inými slovami údaj v m/min delíme 60 aby sme dostali údaj v m/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 m/min je koľko m/s?

m/min

Výsledok prevodu:

1 m/min = 0.01667 m/s

1 meter za minútu je 0.01667 metra za sekundu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)