Prevod metrov za minútu na míle za hodinu, m/min na mph.

Koeficientom prevody je 0.03728227152; teda 1 meter za minútu = 0.03728227152 míle za hodinu. Inými slovami údaj v m/min delíme 26.822400010245 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 m/min je koľko mph?

m/min

Výsledok prevodu:

1 m/min = 0.03728 mph

1 meter za minútu je 0.03728 míle za hodinu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)