Prevod metrov za sekundu na kilometre za hodinu, m/s na km/h.

Koeficientom prevody je 3.6; teda 1 meter za sekundu = 3.6 kilometre za hodinu. Inými slovami údaj v m/s násobíme 3.6 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 80 m/s je koľko km/h? alebo premeňte m/s na km/h. Prepočet m/s na km/h.

m/s

Výsledok prevodu:

1 m/s = 3.6 km/h

1 meter za sekundu je 3.6 kilometre za hodinu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)