Prevod míľ za hodinu na uzly, mph na kt.

Koeficientom prevody je 0.868976242233; teda 1 míľa za hodinu = 0.868976242233 uzla. Inými slovami údaj v mph delíme 1.15077944758 aby sme dostali údaj v kt. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 80 mph je koľko kt? alebo premeňte mph na kt. Prepočet mph na kt.

mph

Výsledok prevodu:

1 mph = 0.86898 kt

1 míľa za hodinu je 0.86898 uzla.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)