Prevod míľ za hodinu na uzly, mph na kt.

Koeficientom prevody je 0.86897624223256; teda 1 míľa za hodinu = 0.86897624223256 uzla. Inými slovami údaj v mph delíme 1.150779447584 aby sme dostali údaj v kt. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 mph je koľko kt?

mph

Výsledok prevodu:

1 mph = 0.86898 kt

1 míľa za hodinu je 0.86898 uzla.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)