Prevod míľ za hodinu na metre za minútu, mph na m/min.

Koeficientom prevody je 26.8224000102; teda 1 míľa za hodinu = 26.8224000102 metra za minútu. Inými slovami údaj v mph násobíme 26.8224000102 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 80 mph je koľko m/min? alebo premeňte mph na m/min. Prepočet mph na m/min.

mph

Výsledok prevodu:

1 mph = 26.8224 m/min

1 míľa za hodinu je 26.8224 metra za minútu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)